O společnosti

0+ spokojených firem
0+ tun odpadu ročně
0+ podaných hlášení
0 provozoven v ČR

Společnost ECO – F a.s. se problematice životního prostředí a odpadů věnuje od roku 2002. Ve spolupráci se svými regionálními provozovnami poskytujeme služby především na území hl. m. Prahy, ve Středočeském, Libereckém, Plzeňském a Jihočeském kraji.

Společnost má zavedený systém řízení na základě norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a je Odborným podnikem pro nakládání s odpady.

ECO – F a.s.

Národní 961/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 26053446
DIČ: CZ26053446

Vedení společnosti

Mgr. Milan Vrátný – výkonný ředitel společnosti, vratny@ecof.cz 

Politika systémů řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Základní vizí společnosti ECO – F a.s. je být chápána jako špičková firma v oblasti nakládání s odpady, která poskytuje kvalitní služby šetrné k životnímu prostředí při dodržování vysokého standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Této hlavní vize chceme dosáhnout v rámci integrovaného systému řízení pomocí těchto pravidel:

 • Společnost ECO – F a.s. se zavazuje při všech svých činnostech k dodržování platné české legislativy.
 • K naplnění této politiky integrovaného systému řízení bude společnost ECO – F a.s. poskytovat přiměřené zdroje a bude postupovat podle přijatých programů a cílů integrovaného systému řízení.
 • Úzkou spoluprací s vybranými obchodními partnery a zřizováním nových provozů se přiblížit k zákazníkovi a nabídnout mu dlouhodobě kvalitní konkurenceschopnou službu postavenou na oboustranné důvěře. Otevřenou komunikací se všemi dotčenými stranami optimalizovat prováděné činnosti a posilovat ekologické uvědomění. Víme, že dlouhodobě spokojený zákazník je naše nejlepší reference a může dál šířit naše dobré jméno.
 • Jakost námi poskytovaných služeb je základním měřítkem posuzování naší úspěšnosti a všechny procesy, které je ovlivňují, jsou řízeny, dokumentovány a hodnoceny.
 • Všichni zaměstnanci naší společnosti se ztotožňují s požadavky integrovaného systému řízení. Zároveň jim společnost umožňuje rozšiřovat si svou odbornost tak, aby byli schopni pružně a efektivně reagovat na potřeby našich zákazníků a své úkoly plnili s co největší profesionalitou. Dále chceme pozitivně působit na vztah našich zaměstnanců k životnímu prostředí.
 • Zaváděním inovačních programů (nových technologií a postupů) chceme neustále zvyšovat úroveň poskytovaných služeb.
 • Vedle spokojenosti našich zákazníků je naším dalším hlavním úkolem provádět naši činnost tak, aby vedla ke skutečnému zlepšení a minimalizování dopadů našich činností na životní prostředí a aby všechny činnosti byly prováděny v souladu se zavedeným standardem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Důslednou kontrolou vlastních nákladů a synergií udržet vysokou hodnotu ekonomického růstu.
 • Společnost ECO – F a.s. prohlašuje, že bude spolupracovat přednostně s dodavateli, kteří splňují požadovanou úroveň řízení kvality, životního prostředí a BOZP.
 • Společnost ECO – F a.s. si je vědoma zdravotních rizik, která jsou spojena s výše uvedenými činnostmi, a prohlašuje, že učiní vše pro řízení těchto rizik, ve smyslu zajištění maximální možné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem řízení rizik při práci je snížení jejich vlivu na zaměstnance ECO – F a.s. a příslušné externí strany na nejmenší možnou úroveň, nejlépe jejich eliminace.
 • V případě, že riziko během práce bude vyhodnoceno jako nepřijatelné, společnost ECO – F a.s. se zavazuje, že práci spojenou s uvedeným rizikem zastaví a učiní veškeré možné kroky k omezení míry rizika popřípadě příslušnou práci zastaví definitivně.
 • Vedení společnosti se zavazuje k pravidelnému prověřování a vyhodnocování integrovaného systému řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k jeho neustálému zlepšování na základě prováděných přezkoumání.
A. Pöttinger, spol. s r.o.
Abb
astron
bosal
dura
eltodo
galv
jawa
karlovy
lasselsberger
linde
lom praha
metal trade
mitas
liaz
nkt
pro.med
stolz
sts
regio
rodenstock
rohde
zf

Živnostenské listy a koncesní listiny

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí.
 • Zprostředkování obchodu.
 • Poskytování technických služeb.
 • Zprostředkování služeb.
 • Velkoobchod.
 • Geologické práce.
 • Provádění staveb, jejich změny a odstraňování.
 • Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravku klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující.
 • Silniční motorová doprava nákladní.

Odborná způsobilost, osvědčení a autorizace

 • Odborná způsobilost pro provozování dopravy.
 • Odborná způsobilost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.
 • Osvědčení – posuzování nebezpečných vlastností odpadů.
 • Autorizace k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky.
 • Kvalifikace pro výkon funkce vodohospodáře.
 • Kvalifikace pro výkon odpadového hospodáře.
 • Znalectví v oboru ochrana přírody – nakládání s odpady a v oboru silniční doprava – přeprava nebezpečných věcí dle ADR.

Obecné dokumenty společnosti

Legislativní vybavení společnosti k výkonu ekologických služeb

Souhlasy k provozování zařízení a mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů (dále jen zařízení) a s jeho provozními řády pro všechny provozovny společnosti budou poskytnuty na vyžádání.

Souhlas k provozování mobilního zařízení k odstraňování odpadů MLOK – na vyžádání

K upuštění od třídění a shromažďování odpadů

Technologie a zařízení

 • mobilní zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných a ostatních odpadů,
 • mobilní zařízení pro likvidaci kapalných odpadů – MLOK,
 • zařízení ke sběru, výkupu a třídění recyklovatelných odpadů,
 • mobilní zařízení pro drcení a zpracování plastů,
 • mobilní eko sklady.

Dopravní technika

 • osobní vozidla a nákladní vozidla do 3,5 tun,
 • nákladní automobily skříňové s hydraulickými čely,
 • střední a velká nákladní kontejnerová vozidla s kontejnery 7 – 40 m³.
 • cisternový vůz 10 m³ splňující podmínky ADR.

Vybavení pro odběry vzorků a monitoring

 • vibrační vrtné soupravy, ruční vrtací soupravy,
 • universální soupravy pro odběr kapalných, pastovitých a pevných vzorků,
 • soupravy pro odběr kalů a dnových sedimentů,
 • soupravy čerpadel pro odběr podzemních vod,
 • elektronické hladinoměry a hloubkoměry,
 • soupravy pro vzorkování půdního vzduchu,
 • kombinované měřicí přístroje – pH, teplota, vodivost, rozpuštěný kyslík, redox – potenciál,
 • přenosné detektory plynných látek.

Čerpací technika, vybavení pro biodegradační technologii, zařízení pro dekontaminaci vody

 • široká škála čerpadel,
 • kompresory pro aeraci, nádrže, hadice,
 • potřeby pro mikrobiologickou práci, fermentaci.

Obchodní zástupce pro region Liberec, Praha / Střední Čechy, Plzeň a České Budějovice

Předpokládáme:

 • Obchodní nadání – vyhledávání a péče o klienty
 • Komunikativnost
 • Samostatnost
 • Prodejní a prezentační dovednosti
 • Zodpovědnost a pečlivost
 • Zájem o problematiku odpadového hospodářství VŠ či SŠ vzdělání
 • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • Znalost legislativy v oblastech ochrany životního prostředí výhodou

Nabízíme:

 • Práci v sympatickém kolektivu
 • Možnost profesního růstu
 • Motivační mzdové podmínky s vazbou na výsledky
 • Zaškolení a podporu při práci
 • Osobní automobil, telefon, notebook
 • Příspěvek na stravování

Obchodní zástupce hledáme pro každý jednotlivý region zvlášť.

V případě zájmu zašete svůj životopis na info@ecof.cz.

Řidič / skladník – pro region Praha, Plzeň

Pracovní náplň:

 • Obsluha zákazníků svozovou technikou
 • Nakládka / vykládka materiálu a odpadů
 • Práce na skladu odpadů
 • Zodpovědnost za stav svěřené techniky

Požadujeme:

 • SŠ vzdělání
 • Řidičské oprávnění sk. B, C, E vč. profesního a zdravotního osvědčení
 • Osvědčení ADR
 • Školení pro obsluhu VZV /do 3,5 t/ výhodou
 • Zodpovědný přístup k práci, spolehlivost
 • Praxi v řízení nákladních vozidel, případně v oblasti nakládání s odpady

Nabízíme:

 • Mobilní telefon
 • Hlavní pracovní poměr po zapracování
 • Stabilní zaměstnání v perspektivní společnosti
 • Odborné a bezpečnostní zaškolení
 • Příspěvek na stravování

V případě zájmu zašete svůj životopis na info@ecof.cz.

Svým partnerům poskytujeme komplexní služby odpadového hospodářství:

Odpady

 • Likvidace nebezpečných odpadů
 • Likvidace ostatních odpadů
 • Využití a recyklace druhotných surovin
 • Skartace dokumentů a dat
Více informací

Recyklace

 • Moderní technologie pro regranulaci a drcení plastu
 • Recyklace měděných kabelů
 • Výkup plastů
Více informací

Poradenství

 • Nakládání s odpady
 • Vodní hospodářství
 • Ochrana ovzduší
 • Chemické látky a přípravky
 • Odborné studie a posudky
Více informací

Havarijní služba

 • Monitorování, dokumentování a řešení situací, kdy dochází k ohrožení životního prostředí uniklými nebezpečnými látkami
Kontaktujte nás!