Nakládání s běžnými a nebezpečnými odpady

Naše služby

 • zajištění nakládání s odpady,
 • vybavení a označení shromaždiště či skladu odpadu,
 • kategorizace odpadu dle platné legislativy,
 • označení shromažďovacích prostředků,
 • zpracování vnitřního předpisu k nakládání s odpady,
 • dohlížení na třídění odpadů,
 • vedení průběžné evidence,
 • dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů,
 • vyřízení povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady,
 • vypracování Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady,
 • zpracování Plánu odpadového hospodářství.

Služby nakládání s odpady (likvidace odpadů) poskytujeme převážně v oblastech Praha, střední Čechy, České Budějovice, Plzeň a Liberec.

Kontaktujte nás

Proč nechat nakládání s odpady na profesionálech?

Nakládání s odpady / likvidace odpadů je komplexní soubor činností, které jsou potřebné k legálnímu a ekologickému zpracování odpadů. Je s ním spojena řada náročných povinností týkajících se jak fyzické likvidace odpadu, tak i legislativní stránky věci, které vyplývají ze zákona o odpadech!

Nejvýhodnější cestou, jak tento problém vyřešit, je najmout si profesionály v oboru, kteří se na trhu pohybují již více než 15 let a svými zkušenostmi zajistí hladký průběh celého nakládání s Vašimi odpady:

ECO-F a.s.